Privacy is belangrijk voor Solease

Solease belooft zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om te gaan en bedankt je voor het vertrouwen dat je in ons stelt . Hieronder lichten we toe hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan.

Als je ons je persoonsgegevens in bruikleen hebt gegeven, heb je een aantal rechten die vastgelegd zijn in de wet op de privacy. Je kunt  meer lezen over deze rechten. Samengevat kun je ons vragen om inzage te geven in je persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Ook kun je verzet aantekenen tegen de verwerking van bepaalde gegevens. Wil je ons dit vragen neem dan contact op via privacy@solease.nl of via ons algemene telefoonnummer.

Deze Privacyverklaring kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Om op de hoogte te blijven raden we je aan om deze pagina regelmatig te bezoeken.

Kies hier welke situatie op jou van toepassing is:

Ik heb een offerte aangevraagd voor zonnepanelen

Ik heb de dakcheck gedaan

Ik heb een whitepaper gedownload

Ik me heb ingeschreven op de nieuwsbrief

Ik heb een adviesgesprek aangevraagd voor isolatie

Ik heb een reservering gedaan voor een warmtepomp

Ik ben klant

Ik maak gebruik van de btw-service van Solease

Ik ben ex-klant

Ik ben investeerder

Ik heb een offerte aangevraagd

Welke gegevens worden er verzameld?

Om een offerte voor je te kunnen maken, bewaren we de volgende informatie over je:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • De datum waarop je een offerte hebt aangevraagd
 • Adres en dat het een koophuis betreft
 • Telefoonnummer
 • Jaarverbruik
 • Een luchtfoto met afmetingen van je dak
 • Gegevens met betrekking tot de woning/woonsituatie
 • (Soms) Via welke website je op onze offerteaanvraagpagina terecht kwam
 • E-mailcommunicatie en gespreksverslagen
 • Gegevens over je bezoek op onze website (bijvoorbeeld je IP adres)

Met welk doel verwerken we deze gegevens?
Met de gegevens bepalen we of je huis geschikt is voor zonnepanelen en/of isolatie en stellen we een offerte voor je op. Verder gebruiken we je gegevens, bijvoorbeeld je bezoek op onze website, voor statistieken voor onze eigen bedrijfsvoering.

Verstrekken we de gegevens ook aan derden?
Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden. Solease kan derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Deze derden staan onder contract van Solease en verwerken de gegevens dus voor Solease. Een voorbeeld hiervan is de software waarin wij onze klantgegevens opslaan of waarmee we een offerte opstellen.

Via de website, de sociale mediakanalen van Solease of voor marketing- of statistische doeleinden kunnen uw persoonsgegevens bij derden terechtkomen, bijvoorbeeld als u post op de facebookpagina van Solease. Hoe deze derden omgaan met uw privacy kunt u lezen op de website van deze partijen.

Persoonsgegevens kunnen via cookies op onze website bij derden terechtkomen.  In de privacy policies van deze derden kunt u hierover meer lezen.

Als laatste kan Solease uw persoonsgegevens aan derden verstrekken als zij hiertoe wettelijk toe wordt verplicht.

Voor zakelijke aanvragen (u heeft een bedrijf) geldt het volgende:
Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V.. EDR Bedrijfsinformatie zal op basis van deze gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van de onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming. EDR Bedrijfsinformatie gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van u en uw onderneming. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR Bedrijfsinformatie, zie: edrcreditservices.nl/.

Hoe lang bewaren we de gegevens?
We bewaren de gegevens tot 10 jaar na het laatste contact met ons. We hebben deze termijn gekozen vanwege het feit dat mensen voor beslissingen aangaande hun huis werken met meerjarenplannen voordat men zonnepanelen neemt en/of het huis laat isoleren. Tevens is dit de gemiddelde periode dat iemand in een huis woont (bron: CBS).

Zijn de gegevens veilig?
Wij gaan heel zorgvuldig om met de beveiliging van de persoonsgegevens die we van je in bruikleen hebben. We zijn een papierloos kantoor, en informatiebeveiliging heeft een hoge prioriteit. Wij nemen passende technische- en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Wat zijn mijn rechten?
Je kunt bij ons je rechten uitoefenen zoals beschreven in de privacy wetgeving. Deze rechten staan hier samengevat: Rechten ten aanzien van persoonsgegevens

Naar boven

Ik heb de dakcheck gedaan

Welke gegevens worden er verzameld?
Om een dakcheckresultaat te weergeven, bewaren we de volgende informatie over je:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • De datum waarop je een dakcheck hebt uitgevoerd
 • Adres en dat het een koophuis betreft
 • Jaarverbruik (schatting)
 • Een luchtfoto met afmetingen van je dak
 • Via welke website je bij onze dakcheck terecht kwam
 • Gegevens over je bezoek op onze website (bijvoorbeeld je IP adres)

Met welk doel verwerken we deze gegevens?
Met de gegevens bepalen we of je dak geschikt is voor zonnepanelen, hoeveel panelen er op je dak passen, en wordt er een automatisch resultaat voor je weergegeven. In de eerste maanden na de dakcheck ontvang je van ons enkele e-mails, tenzij je je hiervoor uitschrijft. Verder gebruiken we je gegevens, bijvoorbeeld je bezoek op onze website, voor statistieken voor onze eigen bedrijfsvoering.
Mocht je vanuit de dakcheck de aanvraag verder voortzetten, dan worden jouw gegevens gebruikt om een offerte op te stellen.

Verstrekken we de gegevens ook aan derden?
Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden. Solease kan derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Deze derden staan onder contract van Solease en verwerken de gegevens dus voor Solease. Een voorbeeld hiervan is de software waarin wij onze klantgegevens opslaan of waarmee we een offerte opstellen.

Via de website, de sociale mediakanalen van Solease of voor marketing- of statistische doeleinden kunnen uw persoonsgegevens bij derden terechtkomen, bijvoorbeeld als u post op de facebookpagina van Solease. Hoe deze derden omgaan met uw privacy kunt u lezen op de website van deze partijen.

Persoonsgegevens kunnen via cookies op onze website bij derden terechtkomen.  In de privacy policies van deze derden kunt u hierover meer lezen.

Als laatste kan Solease uw persoonsgegevens aan derden verstrekken als zij hiertoe wettelijk toe wordt verplicht.

Hoe lang bewaren we de gegevens?
We bewaren de gegevens tot 10 jaar na het laatste contact met ons. We hebben deze termijn gekozen vanwege het feit dat mensen voor beslissingen aangaande hun huis werken met meerjarenplannen. Tevens is dit de gemiddelde periode dat iemand in een huis woont (bron: CBS). Uitschrijven kan op elk moment.

Zijn de gegevens veilig?
Wij gaan heel zorgvuldig om met de beveiliging van de persoonsgegevens die we van je in bruikleen hebben. We zijn een papierloos kantoor, en informatiebeveiliging heeft een hoge prioriteit. Wij nemen passende technische- en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Wat zijn mijn rechten?
Je kunt bij ons je rechten uitoefenen zoals beschreven in de privacy wetgeving. Deze rechten staan hier samengevat: Rechten ten aanzien van persoonsgegevens.

Naar boven

Ik ben klant bij Solease

Welke gegevens worden er verzameld?
Naast de gegevens die we over je hebben bewaard om een offerte voor je te maken, hebben we als je klant wordt nog aanvullende gegevens nodig. We bewaren dan de volgende informatie over je:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • De datum waarop je een offerte hebt aangevraagd
 • Adres en dat het een koophuis betreft
 • Telefoonnummer
 • Jaarverbruik
 • Een luchtfoto met afmetingen van je dak
 • Gegevens met betrekking tot de woning/woonsituatie
 • (Soms) Via welke website je op onze offerteaanvraagpagina terechtkwam
 • E-mailcommunicatie en gespreksverslagen
 • Voorletters en tenaamstelling bankrekening
 • IBAN
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Nummer identificatiebewijs
 • Of er asbest aanwezig is op je terrein
 • Plaats van de internetrouter
 • Foto van je meterkast
 • Akkoord voor automatische incasso
 • Welk zonnesysteem je op je dak hebt
 • Informatie over onze facturen en jouw/onze betalingen

Met welk doel verwerken we deze gegevens?
Met de gegevens bepalen we of je huis geschikt is voor zonnepanelen en/of isolatie en stellen we een offerte voor je op.  Daarnaast doen we met je geboortedatum en nummer van je identificatiebewijs een kredietcheck: Wij verstrekken deze gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis hiervan een advies geven over jouw kredietwaardigheid.  (Als je bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van je persoonsgegevens door EDR, zie: edrcreditservices.nl.) Je IBAN en tenaamstelling hebben we nodig om de huur te kunnen innen middels een automatische incasso. Gegevens over je router, meterkast en asbest zijn nodig voor de installatie.

Verstrekken we de gegevens ook aan derden?
Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden. Solease schakelt derden in voor de uitvoering van haar dienstverlening. Deze derden staan onder contract van Solease en verwerken de gegevens dus voor Solease. Bijvoorbeeld: De installatie van de zonnepanelen wordt gedaan via een hoofdaannemer waarmee we werken, en deze schakelt lokale installateurs in. Deze partijen ontvangen dus van ons een deel van je persoonsgegevens. Ook worden persoonsgegevens verstrekt (bijvoorbeeld je adres) aan de verzekeraar van de zonnesystemen, of de specifieke financierder van jouw systeem (bijvoorbeeld een provinciefonds).

Via de website, de sociale mediakanalen van Solease of voor marketing- of statistische doeleinden kunnen uw persoonsgegevens bij derden terechtkomen, bijvoorbeeld als u post op de facebookpagina van Solease. Hoe deze derden omgaan met uw privacy kunt u lezen op de website van deze partijen.

Persoonsgegevens kunnen via cookies op onze website bij derden terechtkomen.  In de privacy policies van deze derden kunt u hierover meer lezen.

Als laatste kan Solease uw persoonsgegevens aan derden verstrekken als zij hiertoe wettelijk toe wordt verplicht.

Hoe lang bewaren we de gegevens?
We bewaren de gegevens in ieder geval zolang je klant bij ons blijft, maar daarna zolang dit verplicht is door instanties als de Belastingdienst en totdat er geen (wederzijdse) verplichtingen of rechten meer zijn. Dit betekent dat zolang er nog garantie rust op de systemen, we de gegevens bewaren. Performance garanties op zonnepanelen zijn in veel gevallen 25 jaar, garantie op isolatiematerialen is in veel gevallen 10 jaar. Financiële gegevens zoals facturen en betalingen worden 10 jaar bewaard omdat dit verplicht is vanuit de overheid.

Zijn de gegevens veilig?
Wij gaan heel zorgvuldig om met de beveiliging van de persoonsgegevens die we van je in bruikleen hebben. We zijn een papierloos kantoor, en informatiebeveiliging heeft een hoge prioriteit. Wij nemen passende technische- en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Wat zijn mijn rechten?
Je kunt bij ons je rechten uitoefenen zoals beschreven in de privacy wetgeving. Deze rechten staan hier samengevat: Rechten ten aanzien van persoonsgegevens.

Naar boven

Ik maak gebruik van de btw-service van Solease

Welke gegevens worden er verzameld?
Om een btw-teruggave voor je in gang te zetten, hebben wij de volgende informatie nodig:
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Installatiedatum
• Legitimatiebewijs (documentnummer, uitgiftedatum, plaats van uitgifte, duur geldigheid)
• BSN-nummer
• Factuur

Met welk doel verwerken we deze gegevens?
Met de gegevens regelen wij jouw btw-teruggave.

Verstrekken we de gegevens ook aan derden?
Solease verstrekt jouw gegevens voor de aanvraag met een extern adviseur. Deze derden staan onder contract van Solease en verwerken de gegevens dus voor Solease.

Hoe lang bewaren we de gegevens?
We bewaren de gegevens tot een jaar na het laatste contact met ons. Het BSN-nummer verwijderen we 6 weken na aanvraag.

Zijn de gegevens veilig?
Wij gaan heel zorgvuldig om met de beveiliging van de persoonsgegevens die we van je in bruikleen hebben. We zijn een papierloos kantoor, en informatiebeveiliging heeft een hoge prioriteit. Wij nemen passende technische- en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Wat zijn mijn rechten?
Je kunt bij ons je rechten uitoefenen zoals beschreven in de privacy wetgeving. Deze rechten staan hier samengevat: Rechten ten aanzien van persoonsgegevens

Naar boven

Ik heb me ingeschreven op de nieuwsbrief

Welke gegevens worden er verzameld en waarom?
Om je de nieuwsbrief te sturen, bewaren we de volgende informatie over je:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • De datum waarop je je hebt aangemeld/ afgemeld voor onze nieuwsbrief

Met welk doel verwerken we deze gegevens?
We sturen je maximaal vier keer per jaar een nieuwsbrief met informatie over Solease, zonnepanelen, ontwikkelingen in de markt of diensten die voor jou ook relevant zouden kunnen zijn.

Verstrekken we de gegevens ook aan derden?
Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden. Solease kan derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Deze derden staan onder contract van Solease en verwerken de gegevens dus voor Solease. Een voorbeeld hiervan is de software waarin wij onze klantgegevens opslaan.

Via de website, de sociale mediakanalen van Solease of voor marketing- of statistische doeleinden kunnen uw persoonsgegevens bij derden terechtkomen, bijvoorbeeld als u een bericht plaatst op de Facebookpagina van Solease. Hoe deze derden omgaan met uw privacy kunt u lezen op de website van deze partijen.

Persoonsgegevens kunnen via cookies op onze website bij derden terechtkomen.  In de privacy policies van deze derden kunt u hierover meer lezen.

Als laatste kan Solease uw persoonsgegevens aan derden verstrekken als zij hiertoe wettelijk toe wordt verplicht.

Hoe lang bewaren we de gegevens?
We bewaren de gegevens tot een maand nadat je je uitschrijft voor de nieuwsbrief. Uitschrijven kun je overigens op elk moment.

Zijn de gegevens veilig?
Wij gaan heel zorgvuldig om met de beveiliging van de persoonsgegevens die we van je in bruikleen hebben. We zijn een papierloos kantoor, en informatiebeveiliging heeft een hoge prioriteit. Wij nemen passende technische- en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Wat zijn mijn rechten?
Je kunt je altijd uitschrijven voor de nieuwsbrief: onderaan elke nieuwsbrief staat een uitschrijflink en je kunt ook direct contact met ons opnemen om dit voor je te regelen. Verder kun je bij ons je rechten uitoefenen zoals beschreven in de privacy wetgeving. Deze rechten staan hier beschreven: Rechten ten aanzien van persoonsgegevens.

Naar boven

Ik heb de whitepaper gedownload

Welke gegevens worden er verzameld en waarom?
Om je de whitepaper te sturen, bewaren we de volgende informatie over je:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • De datum waarop je de whitepaper hebt gedownload
 • Optioneel: Telefoonnummer (alleen bij online advertenties indien aangegeven)

Met welk doel verwerken we deze gegevens?
We sturen je via de e-mail de download naar onze whitepaper. In de eerste maanden na de download van de whitepaper ontvang je van ons enkele e-mails, tenzij je je hiervoor uitschrijft. Bij enkele advertenties kan het zijn dat we ook om een telefoonnummer vragen. Dit kan gebruikt worden om contact met je op te nemen en, indien gewenst, een vrijblijvend advies gesprek te voeren.

Verstrekken we de gegevens ook aan derden?
Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden. Solease kan derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Deze derden staan onder contract van Solease en verwerken de gegevens dus voor Solease. Een voorbeeld hiervan is de software waarin wij onze klantgegevens opslaan.

Via de website, de sociale mediakanalen van Solease of voor marketing- of statistische doeleinden kunnen uw persoonsgegevens bij derden terechtkomen, bijvoorbeeld als u een bericht plaatst op de Facebookpagina van Solease. Hoe deze derden omgaan met uw privacy kunt u lezen op de website van deze partijen.

Persoonsgegevens kunnen via cookies op onze website bij derden terechtkomen.  In de privacy policies van deze derden kunt u hierover meer lezen.

Als laatste kan Solease uw persoonsgegevens aan derden verstrekken als zij hiertoe wettelijk toe wordt verplicht.

Hoe lang bewaren we de gegevens?
We bewaren de gegevens tot 10 jaar na het laatste contact met ons. We hebben deze termijn gekozen vanwege het feit dat mensen voor beslissingen aangaande hun huis werken met meerjarenplannen. Tevens is dit de gemiddelde periode dat iemand in een huis woont (bron: CBS). Uitschrijven kan op elk moment.

Zijn de gegevens veilig?
Wij gaan heel zorgvuldig om met de beveiliging van de persoonsgegevens die we van je in bruikleen hebben. We zijn een papierloos kantoor, en informatiebeveiliging heeft een hoge prioriteit. Wij nemen passende technische- en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Wat zijn mijn rechten?
Je kunt je altijd uitschrijven voor de nieuwsbrief: onderaan elke nieuwsbrief staat een uitschrijflink en je kunt ook direct contact met ons opnemen om dit voor je te regelen. Verder kun je bij ons je rechten uitoefenen zoals beschreven in de privacy wetgeving. Deze rechten staan hier beschreven: Rechten ten aanzien van persoonsgegevens.

Naar boven

Ik heb een adviesgesprek aangevraagd voor isolatie

Welke gegevens worden er verzameld?
Om informatie over isolatiemogelijkheden te kunnen geven, bewaren we de volgende informatie over je:

 • De gegevens die we bewaren van klanten (zie ‘Ik ben klant‘)
 • De isolatievorm waarin je interesse hebt

Met welk doel verwerken we deze gegevens?
Op basis van de isolatievorm waar je interesse in hebt, verstrekken we informatie. Binnen enkele dagen nemen we contact op voor een adviesgesprek en eventueel een huisbezoek. Mocht je de aanvraag verder voortzetten, dan worden jouw gegevens gebruikt om een offerte op te stellen.

Verstrekken we de gegevens ook aan derden?
Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden. Solease kan wel derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Deze derden staan onder contract van Solease en verwerken de gegevens dus voor Solease. Een voorbeeld hiervan is de software waarin wij onze klantgegevens opslaan of de isolatiepartner waar wij mee samenwerken.

Via de website, de sociale mediakanalen van Solease of voor marketing- of statistische doeleinden kunnen uw persoonsgegevens bij derden terechtkomen, bijvoorbeeld als u post op de facebookpagina van Solease. Hoe deze derden omgaan met uw privacy kunt u lezen op de website van deze partijen.

Persoonsgegevens kunnen via cookies op onze website bij derden terechtkomen.  In de privacy policies van deze derden kunt u hierover meer lezen.

Als laatste kan Solease uw persoonsgegevens aan derden verstrekken als zij hiertoe wettelijk toe wordt verplicht.

Hoe lang bewaren we de gegevens?
We bewaren de gegevens tot 10 jaar na het laatste contact met ons. We hebben deze termijn gekozen vanwege het feit dat mensen voor beslissingen aangaande hun huis werken met meerjarenplannen. Tevens is dit de gemiddelde periode dat iemand in een huis woont (bron: CBS). Uitschrijven kan op elk moment.

Zijn de gegevens veilig?
Wij gaan heel zorgvuldig om met de beveiliging van de persoonsgegevens die we van je in bruikleen hebben. We zijn een papierloos kantoor, en informatiebeveiliging heeft een hoge prioriteit. Wij nemen passende technische- en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Wat zijn mijn rechten?
Je kunt bij ons je rechten uitoefenen zoals beschreven in de privacy wetgeving. Deze rechten staan hier samengevat: Rechten ten aanzien van persoonsgegevens.

Naar boven

Ik heb een reservering gedaan voor een warmtepomp

Welke gegevens worden er verzameld?
Om de warmtepomp reservering zo goed mogelijk te verwerken, bewaren we de volgende informatie over je:

 • De gegevens die we bewaren van klanten (zie ‘Ik ben klant‘)

Met welk doel verwerken we deze gegevens?
Op basis van de warmtepomp waar je interesse in hebt, verstrekken we informatie. Binnen enkele dagen neemt onze partner contact op voor een adviesgesprek. Mocht je de aanvraag verder voortzetten, dan worden jouw gegevens gebruikt om een offerte op te stellen.

Verstrekken we de gegevens ook aan derden?
Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden. Solease kan wel derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Deze derden staan onder contract van Solease en verwerken de gegevens dus voor Solease. Een voorbeeld hiervan is de software waarin wij onze klantgegevens opslaan of de partner waar wij mee samenwerken.

Via de website, de sociale mediakanalen van Solease of voor marketing- of statistische doeleinden kunnen uw persoonsgegevens bij derden terechtkomen, bijvoorbeeld als u post op de facebookpagina van Solease. Hoe deze derden omgaan met uw privacy kunt u lezen op de website van deze partijen.

Persoonsgegevens kunnen via cookies op onze website bij derden terechtkomen.  In de privacy policies van deze derden kunt u hierover meer lezen.

Als laatste kan Solease uw persoonsgegevens aan derden verstrekken als zij hiertoe wettelijk toe wordt verplicht.

Hoe lang bewaren we de gegevens?
We bewaren de gegevens tot 10 jaar na het laatste contact met ons. We hebben deze termijn gekozen vanwege het feit dat mensen voor beslissingen aangaande hun huis werken met meerjarenplannen. Tevens is dit de gemiddelde periode dat iemand in een huis woont (bron: CBS). Uitschrijven kan op elk moment.

Zijn de gegevens veilig?
Wij gaan heel zorgvuldig om met de beveiliging van de persoonsgegevens die we van je in bruikleen hebben. We zijn een papierloos kantoor, en informatiebeveiliging heeft een hoge prioriteit. Wij nemen passende technische- en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Wat zijn mijn rechten?
Je kunt bij ons je rechten uitoefenen zoals beschreven in de privacy wetgeving. Deze rechten staan hier samengevat: Rechten ten aanzien van persoonsgegevens.

Naar boven

Ik ben ex-klant van Solease

Welke gegevens worden er verzameld?
De gegevens die we over je hebben verzameld zijn gelijk aan toen je klant was.

Met welk doel verwerken we deze gegevens?
We bewaren de gegevens voor de uitvoering van (wederzijdse) verplichtingen of rechten, zoals garantie, wettelijke regelingen van bijv. de belastingdienst en statistische doeleinden. We bewaren enkel dit deel van de informatie dat noodzakelijk is voor het doel.

Verstrekken we de gegevens ook aan derden?
Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden. Solease schakelt derden in voor de uitvoering van haar dienstverlening. Deze derden staan onder contract van Solease en verwerken de gegevens dus voor Solease. Bijvoorbeeld: De installatie van de zonnepanelen wordt gedaan via een hoofdaannemer waarmee we werken, en deze schakelt lokale installateurs in. Deze partijen ontvangen dus van ons een deel van je persoonsgegevens. Ook worden persoonsgegevens verstrekt (bijvoorbeeld je adres) aan de verzekeraar van de zonnesystemen, of de specifieke financierder van jouw systeem (bijvoorbeeld een provinciefonds)

Via de website, de sociale mediakanalen van Solease of voor marketing- of statistische doeleinden kunnen uw persoonsgegevens bij derden terechtkomen, bijvoorbeeld als u post op de facebookpagina van Solease. Hoe deze derden omgaan met uw privacy kunt u lezen op de website van deze partijen.

Persoonsgegevens kunnen via cookies op onze website bij derden terechtkomen.  In de privacy policies van deze derden kunt u hierover meer lezen.

Als laatste kan Solease uw persoonsgegevens aan derden verstrekken als zij hiertoe wettelijk toe wordt verplicht.

Hoe lang bewaren we de gegevens?
We bewaren de gegevens totdat er geen (wederzijdse) verplichtingen of rechten meer zijn (dit betekent concreet dat zolang er nog garantie rust op de systemen, we de gegevens bewaren; performance garanties op zonnepanelen zijn in veel gevallen 25 jaar, garantie op isolatiemaatregelen is in veel gevallen 10 jaar) en zolang dit verplicht is door instanties als de belastingdienst. Financiële gegevens zoals facturen en betalingen worden hierdoor 10 jaar bewaard.

Zijn de gegevens veilig?
Wij gaan heel zorgvuldig om met de beveiliging van de persoonsgegevens die we van je in bruikleen hebben. We zijn een papierloos kantoor, en informatiebeveiliging heeft een hoge prioriteit. Wij nemen passende technische- en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Wat zijn mijn rechten?
Je kunt bij ons je rechten uitoefenen zoals beschreven in de privacy wetgeving. Deze rechten staan hier samengevat: Rechten ten aanzien van persoonsgegevens.

Naar boven

Ik heb geïnvesteerd in Solease

Welke gegevens worden er verzameld?
Het platform waar je hebt geïnvesteerd heeft je persoonsgegevens vastgelegd en deelt deze met ons. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • Aanhef
 • Initialen
 • Achternaam
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • IBAN
 • Aantal obligaties en bedrag

Indien je hebt geïnvesteerd met een bedrijf/organisatie, dan leggen we ook nog gegevens vast zoals: KvK-nummer Vestigingsplaats en Naam van organisatie en functie binnen de organisatie.

Met welk doel verwerken we deze gegevens?
We bewaren de gegevens voor de uitvoering van (wederzijdse) verplichtingen of rechten, zoals het uitbetalen van de rente. We bewaren enkel dit deel van de informatie dat noodzakelijk is voor het doel.

Verstrekken we de gegevens ook aan derden?
Wij verkopen jouw gegevens nooit aan derden. Solease schakelt een notaris in, deze heeft wel toegang tot de persoonsgegevens voor de uitvoering van de verplichtingen. Als laatste kan Solease uw persoonsgegevens aan derden verstrekken als zij hiertoe wettelijk toe wordt verplicht.

Hoe lang bewaren we de gegevens?
We bewaren de gegevens totdat er geen (wederzijdse) verplichtingen of rechten meer zijn.

Zijn de gegevens veilig?
Wij gaan heel zorgvuldig om met de beveiliging van de persoonsgegevens die we van je in bruikleen hebben. We zijn een papierloos kantoor, en informatiebeveiliging heeft een hoge prioriteit. Wij nemen passende technische- en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Wat zijn mijn rechten?
Je kunt bij ons je rechten uitoefenen zoals beschreven in de privacy wetgeving. Deze rechten staan hier samengevat: Rechten ten aanzien van persoonsgegevens.

Naar boven