Hoe ziet de installatiedag eruit?

Gefeliciteerd! Je gaat binnenkort je eigen zonnestroom opwekken. Wat gaat er allemaal gebeuren om dit voor elkaar te krijgen? De volgende handelingen zullen gedurende de installatie (gelijktijdig) worden uitgevoerd.

 1. Voordat het team begint nemen ze de technische details door. Als er voor de installatie een schouw heeft plaatsgevonden kunnen ze de extra informatie gebruiken uit het schouwrapport.
 2. De installateur bekijkt samen met jou waar de omvormer het best geplaatst kan worden. De gemiddelde omvormer is 30 cm hoog, 40 cm breed en 15 cm diep. De omvormer wordt idealiter zo dicht mogelijk bij de panelen opgehangen, maar kan ook in de meterkast of bij de CV geplaatst.
 3. Vervolgens zal de installateur de omvormer plaatsen en de bekabeling van de omvormer naar de meterkast aanleggen. Het kabeltraject wordt bepaald in nauw overleg met jou als klant, waarbij er voor de esthetiek zoveel mogelijk gebruik gemaakt zal worden van bestaande loze leidingen. Als het onmogelijk is de bekabeling mooi binnenshuis te laten lopen dan word deze soms ook (deels) buitenshuis aangelegd.
 4. De installateurs zullen tegelijkertijd beginnen met het plaatsen van het montagesysteem op het dak. Leg bij een pannendak alvast een aantal extra dakpannen klaar, mocht het nodig zijn, kunnen die gelijk vervangen worden. Vervolgens wordt de bekabeling van de zonnepanelen naar de omvormer geplaatst.
 5. De omvormer wordt verbonden met het internet. Om toegang te krijgen tot het internet zijn de gebruikersnaam en wachtwoord van de router nodig, dus houd deze bij de hand.
 6. De installateur laat jou tekenen voor akkoord op de installatie.
 7. Afhankelijk van het merk omvormer krijg je ofwel op de dag van installatie of ca. 1-2 weken later per mail toegang tot de online monitoring. Vanaf dan kan de eigen opbrengst ook via de monitoringwebsite en smartphone app gevolgd worden.

De installatie wordt in de meeste gevallen uitgevoerd door 2 á 3 installateurs/monteurs. Een installatie duurt gemiddeld één dag(deel), bij hele grote systemen meerdere dagen.

Zonnepanelen, en wat nog meer?

Om de zonnepanelen op je dak te monteren, maken we gebruik van een montagesysteem dat we aan je dak vastmaken. We nemen dus veel meer mee dan alleen de panelen. Voor een heel zonnestroomsysteem denken we ook aan de volgende onderdelen:

 • de omvormer;
 • bekabeling van de zonnepanelen naar de omvormer;
 • bekabeling van de omvormer naar de meterkast;
 • internetkabel van de omvormer naar de router;
 • automatenkastje met de aardlekautomaat
 • en natuurlijk de zonnepanelen met bijbehorend montagesysteem.

Hoe nu verder?

Wat te doen na installatie?

De installatiedag is voorbij en de zonnepanelen liggen te blinken op jouw dak! Om de installatie af te ronden moeten er nog een paar dingen door jou geregeld worden.