Vragen icon

Veelgestelde vragen over zonnepanelen van de zaak

Als bedrijf neem je de verantwoordelijkheid om je ecologische voetafdruk zo beperkt mogelijk te houden. Naast duurzame maatregelen die je als werkgever kan treffen op de werkvloer is het gedrag van je werknemers een belangrijke factor om je duurzame doelstellingen te laten slagen. Zowel op het werk als thuis.
Als werknemers thuis aan de slag gaan met duurzaamheid, zonne-energie van eigen dak als voorbeeld nemend, zal dit een positieve impact hebben op duurzaam denken op de werkvloer.

Iedere werknemer die overstapt op zonne-energie van eigen dak bespaart 2 ton CO2 per jaar, dat staat gelijk aan de jaaropname van 100 bomen. Hierbij is het gezamenlijke dakoppervlak van alle werknemers meestal een veelvoud van het beschikbare dakoppervlak van het bedrijf.

Iedereen weet dat je zonnepanelen kunt kopen. Echter zijn de meeste mensen niet op de hoogte van de alternatieven die er zijn als je een zonne-systeem niet wil of kan kopen.
Wij bieden een ontzorgd concept aan. Als klant hoef je geen investering te doen en betaal je een vaste prijs per maand. Deze huurprijs is dan ook inclusief installatie en montage, verzekering, reparaties en onderhoud. Met onze klantenservice streven wij naar de beste service en heldere en transparantie communicatie. Wij geven jou de garantie van een goed werkend systeem, anders krijg je je huur terug. De optie om je systeem te kopen is er altijd, evenals te stoppen met huren of te verhuizen. Ons concept is flexibel en stelt de klant centraal. Alle drempels die een iemand zou kunnen hebben om zonnepanelen te laten installeren, hebben we daarmee weggenomen.

Solease wil de energie transitie versnellen door het wegnemen van bestaande drempels middels een volledig ontzorgd huurmodel voor zonnepanelen. Om ons concept breed onder de aandacht te brengen zoeken wij vooral samenwerking met partners. Partners uit het recente verleden zijn o.a. Nuon, Natuur & Milieu, Volksbank, Rabobank, Provincie Groningen, Universiteit Utrecht, UMC Utrecht. Lees hier meer over hun ervaringen met Solease.

Doordat niet de werknemer maar Solease de investering doet in het systeem en ook financieel verantwoordelijk is voor onderhoud, reparatie & verzekering, kijken wij constant welke merken panelen, omvormers en welke installatiepartijen de beste prijs/ kWh leveren op de lange termijn. Solease garandeert al haar klanten een goed werkend systeem. Door accurate monitoring sporen wij eventuele defecten in het systeem zelf op en nemen we contact op met de klant. Soms kunnen we problemen op afstand verhelpen en soms plannen we een afspraak in met een monteur. Werkt het systeem niet door een defect? Dan betaalt de klant ook geen huur.
Klanten kunnen ons altijd tijdens kantooruren bereiken om problemen te melden of vragen te stellen. Onze klantenservice zit altijd klaar om dit behulpzaam op te lossen.
Het begint bij het eerste contact, hoe wil je als bedrijf hier invulling aan geven? Samen bespreken we wat voor jouw bedrijf de beste communicatiemiddelen zijn en spreken we een tijdspad af. Dit kan binnen een week zijn, binnen een maand, of meerdere maanden omvatten. Ook kunnen we bespreken of je als werkgever een financiële compensatie wil aanbieden aan je medewerkers, of hier aan andere invulling aan wil geven.
Als de communicatie binnen je bedrijf is verspreid zullen je medewerkers via de speciale landingspagina van Solease meer informatie kunnen aanvragen. We houden jou als werkgever op de hoogte van het aantal aanvragen en hoeveel medewerkers ook daadwerkelijk kiezen voor zonnepanelen. Het contract gaan je medewerkers direct aan met Solease, hier hoef je als werkgever dus niks voor te regelen. Ook niet als de werknemer weggaat.
Er is geen belastingvoordeel te bieden. Wel kan de WKR regeling gebruikt worden om een financiële bijdrage te bieden aan werknemers die van dit programma gebruik willen maken. Dit is geen verplichting, in principe kost de uitrol van dit programma de werkgever niks.
Solease is altijd bezig om de beste prijs en kwaliteit aan te bieden voor iedereen. Korting weggeven betekent dat er een ruime marge in zit. Wij hebben er bewust voor gekozen om een zo’n laag mogelijke prijs aan al onze klanten te bieden. Dit betekent dat de marge zodanig laag is dat er geen korting weggegeven kan worden.
Doordat Solease investeert in de systemen ligt het financiële risico in eerste instantie bij Solease en niet bij de werknemer. Dit geldt ook voor het onderhoud, reparatie & verzekeringsrisico. Solease bestaat sinds 2011 en hebben wij tot op heden €10 miljoen zonnepanelen voorfinanciering opgehaald bij banken en regionale energiefondsen. Naast de partners waarmee wij tot nu toe samengewerkt hebben, hebben natuurlijk vooral ook deze financierders Solease goed onderzocht voordat deze leningen verstrekt werden.
Het enige dat je als werkgever hoeft te doen is het beschikbaar stellen van communicatiekanalen. In die zin zijn de kosten zeer beperkt. Solease levert hierbij alle benodigde communicatie aan.
solease zonnepanelen huren

Solease is te bereiken via info@solease.nl, tel: 030 – 320 02 37 of via de chat op de website (binnen kantooruren)